About

Erik Wuthrich (Amsterdam, 1961) is a sculptor.

The sculptural work he creates looks abstract and is based on organic shapes and patterns that he finds in nature. The sculptural forms refer to solidified movement and time, which Wuthrich then covers with a seductive skin of glass, acrylic, tile mosaic or, for example, gold leaf.

Although his images are abstract, they evoke all kinds of associations with flora and fauna. Interestingly, these associations sometimes contradict each other, as if the skin of an animal has crossed with the shape of a plant, as if a modern-day Linnaeus discovered a new species on one of his research trips, ‘Artificial Life’.

He regularly makes temporary or permanent installations or sculptures on location in which he reacts to the environment he encounters during his travels. Erik Wuthrich not only uses the landscape, but also the cultural history of a place and traces left behind by predecessors.

In addition to free work, he also makes commissioned work and a number of sculptures can be placed outdoors. He is very skilled in three-dimensional mosaics that are frost resistant. His work often has a functionality, for example a pond sculpture that acts as a fountain to keep the water rich in oxygen, or a gate that functions as a marker and demarcation of a site.

Erik Wuthrich lives in Amsterdam and his studio is located on the Utrechtse Heuvelrug, which can be visited by appointment.

In addition, he has carried out a number of special art projects, sometimes in collaboration, during artist-in-residencies in the Netherlands and abroad. His work has been exhibited in sculpture gardens, galleries and museums in the Netherlands and abroad.


Erik Wuthrich (Amsterdam, 1961) is beeldhouwer.

Het ruimtelijk werk dat hij vervaardigt oogt abstract en is gebaseerd op organische vormen en patronen die hij in de natuur aantreft. De sculpturale vormen refereren aan gestolde beweging en tijd, die Wuthrich vervolgens bedekt met een verleidelijke huid van glas, acrylaat, tegelmozaïek of bijvoorbeeld bladgoud.

Zijn beelden zijn weliswaar abstract, maar roepen allerlei associaties op met flora en fauna. Interessant is dat deze associaties elkaar soms tegenspreken, alsof de huid van een dier met de vorm van een plant gekruist is, alsof een hedendaagse Linnaeus op een van zijn onderzoeksreizen een nieuwe soort heeft ontdekt, ‘Artificial Life’.

Regelmatig maakt hij al dan niet tijdelijke installaties of sculpturen op locatie waarbij hij reageert op de omgeving die hij tijdens zijn reizen aantreft. Daarbij gebruikt Erik Wuthrich niet alleen het landschap, maar ook de culturele geschiedenis van een plek en sporen die voorgangers hebben achtergelaten.

Naast vrij werk, maakt hij ook werk in opdracht en een aantal sculpturen kunnen buiten geplaatst worden. Hij is zeer bedreven in driedimensionale mozaïeken die vorstbestendig zijn. Zijn werk heeft vaak een functionaliteit, bijvoorbeeld een vijverbeeld dat als fontein het water zuurstofrijk houdt, of een poort die als markering en afbakening van een terrein fungeert.

Erik Wuthrich woont in Amsterdam en zijn atelier bevindt zich op de Utrechtse Heuvelrug dat op afspraak te bezoeken is.

Daarnaast heeft hij een aantal speciale kunstprojecten uitgevoerd, soms in samenwerkingsverband, tijdens artist-in-residencies in binnen- en buitenland. Zijn werk is tentoongesteld in beeldentuinen, galeries en musea in binnen- en buitenland.